Produkter & tjänster

Vi är av tron att det mesta går att göra överallt. Oavsett om det är en internkonferens, incentive, ett kundevent eller något annat så går det att genomföra i såväl Hjo, som Shanghai eller Davos. Eller någon annanstans. Det är inte destinationen eller den geografiska platsen som bestämmer, det är syftet med researrangemanget. Apropå researrangemang så finns det ett flertal olika konceptlösningar och syften att välja mellan.

 

Bonus/belöningsresa (incentive)

Incentive är en säljmålsbaserad belöningsresa där man efter uppnått resultat erbjuder anställda, kunder eller leverantörer en resa till valt resmål som tack för goda insatser.

Bonus/belöningsresa (incentive)

Kick-off

Sparka i gång det nya projektet eller en ny period genom att samla styrkorna och dra upp riktlinjerna.

Kick-off

Internkonferens

Internutbildning inom den egna organisationen.

Internkonferens

Säljkonferens

Internutbildning för säljorganisationer, såväl utesäljare som innesäljare.

Säljkonferens

Jubileumsresa

Ett arrangemang där något värt att fira verkligen firas. Oftast en organisations verksamhetsår.

Jubileumsresa

Ledningsgruppsmöte

Små, effektiva, välorganiserade möten med ledarstaben gynnar hela organisationen.

Ledningsgruppsmöte

Studieresa

Fackmässig resa för medarbetare med besök hos kund eller leverantör inom samma eller liknande verksamhetsområde.

Studieresa

Kund- och leverantörspromotion

Kunden bjuder in sina kunder eller leverantörer för att tacka för gott samarbete samt fortsatt goda affärsrelationer.

Kund- och leverantörspromotion

Special interest

En temabaserad gruppresa med ett klart och uttalat syfte där alla delar samma intresse och det finns oftast en gemensam nämnare. Tydliga exempel på detta är bygg- och arkitekturresor för nätverks- och intresseorganisationer.

Special interest

Kursresa

Oftast en en eller ett par partners som med hjälp av föreläsare och andra branschexperter håller utbildning inom specifikt ämne för inbjudna kunder. Tydliga exempel är kursresor för yrkesverksamma inom dentologi.

Kursresa

Mässresa

Över hela världen arrangeras stora mässor med hundratals medverkande partners och tusentals besökare där framtidens möjligheter presenteras på ett komprimerat sätt.

Mässresa

Kulturresa

En föreningsresa med fokus på t ex konst, musik, vinkunskap etc.

Kulturresa