Hållbarhet

Världens länder har åtagit sig att fram till år 2030 leda världen mot en hållbar och rättvis framtid, att utrota fattigdom och hunger överallt, att bekämpa ojämlikheter inom och mellan länder, att bygga fredliga, rättvisa och inkluderande samhällen, att förverkliga de mänskliga rättigheterna och främja jämställdhet och kvinnors och flickors egenmakt samt att säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser.
Sverige ska vara ledande i genomförandet av Agendan 2030, på hemmaplan och globalt. Genomförandet innebär en successiv omställning av Sverige som modern välfärdsstat. Sverige ska transformeras till världens första fossilfria välfärdsland. Sverige ska vara en internationell förebild när det gäller ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet, med en samstämmig politik som tar hänsyn till fattiga människors perspektiv och mänskliga rättigheter.Agenda 2030 är en angelägenhet för hela samhället. För att Sverige även fortsättningsvis ska kunna visa vägen mot en hållbar utveckling måste hela samhället vara delaktigt. Alla ska vara med och ingen ska lämnas utanför.

Vi på BK Travel Solutions har tagit de första stegen mot Agenda 2030 genom att;

Text följer!

BK Travel Solutions AB har aktivt valt förnyelsebar elenergikälla i form av vattenkraft. Detta är ett av våra bidrag till en hållbar värld. I vårt dagliga arbete skall BK Travel Solutions minimera miljöpåverkan. Alla resor, korta som långa, börjar med ett första steg. Utifrån våra kunders önskemål, miljö- och resepolicy hjälper vi till att styra mot ett såväl miljövänligt som effektivt resande och konfererande.